Απόφαση «Ministerio Fiscal» (2 Οκτωβρίου 2018)

Πρόσβαση των αρχών σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούν πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την διερεύνηση ποινικού αδικήματος

Το γεγονός ότι το αίτημα προσβάσεως υποβάλλεται στο πλαίσιο ανακριτικής διαδικασίας δεν μπορεί να καταστήσει ανεφάρμοστη την Οδηγία 2002/58. Τα δεδομένα τα οποία αφορούν την ταυτότητα των κατόχων καρτών SIM συγκαταλέγονται στα δεδομένα κίνησης. Η πρόσβαση δημοσίων αρχών στα δεδομένα ταυτοποίησης των κατόχων των καρτών SIM που ενεργοποιήθηκαν με κλαπέν κινητό τηλέφωνο, όπως το επώνυμο, το όνομα και, ενδεχομένως, η διεύθυνση των κατόχων αυτών, συνεπάγεται επέμβαση στα κατοχυρούμενα στα άρθρα 7 και 8 του ΧΘΔ θεμελιώδη δικαιώματα των εν λόγω κατόχων, η οποία δεν έχει τόσο σοβαρό χαρακτήρα ώστε η πρόσβαση να πρέπει να περιορίζεται, όσον αφορά την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη ποινικών αδικημάτων, στην καταπολέμηση της βαριάς εγκληματικότητας.

Δείτε περισσότερα εδώ.