ΑΠ 1093/2018

Περιεχόμενο του απορρήτου των επικοινωνιών. Λήψη υπόψιν αποδεικτικού μέσου περί ιδιοκτησίας ιστοσελίδας

Ως εξαίρεση της αρχής της ηθικής απόδειξης, θεσπίζεται η απαγόρευση της αξιοποίησης αποδεικτικού μέσου που έχει αποκτηθεί με αξιόποινες πράξεις ή μέσω αυτών, το εν λόγω δε αποδεικτικό μέσο δεν μπορεί να ληφθεί υπόψιν από το δικαστήριο για την κήρυξη της ενοχής ή την επιβολή ποινής, με εξαίρεση την περίπτωση των κακουργημάτων τα οποία απειλούνται με ποινή ισόβιας κάθειρξης. Με την συνταγματική αρχή του “απορρήτου της επικοινωνίας” προστατεύεται το περιεχόμενο κάθε μορφής επικοινωνίας, ήτοι και εκείνης που γίνεται μέσω σταθερής-κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου και αφορά την προσωπική και ιδιωτική ζωή. Αν ληφθεί υπόψιν από το δικαστήριο αποδεικτικό μέσο που έχει αποκτηθεί με αξιόποινες πράξεις, δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Δεν αποτελεί απαγορευμένο αποδεικτικό μέσο η ανακοίνωση εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σταθερής-κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, κατά την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ανάκρισης ή προανάκρισης, κατόπιν παραγγελίας εισαγγελέα, των στοιχείων εντοπισμού των προσώπων που τελούν διάφορα εγκλήματα με κακόβουλες κλήσεις ή μηνύματα ή μέσω του διαδικτύου. Άνευ απολύτου ακυρότητος ελήφθη υπόψιν για τον σχηματισμό δικανικής πεποίθησης έγγραφο της Ασφάλειας εκ του οποίου προέκυπτε ότι ιδιοκτήτης συγκεκριμένης ιστοσελίδας ήταν ο κατηγορούμενος, αφού αφενός μεν από την αρχή του απορρήτου της επικοινωνίας προστατεύεται το περιεχόμενο της επικοινωνίας και όχι η ύπαρξη αυτής και τα εξωτερικά της στοιχεία, αφετέρου δε το εν λόγω έγγραφο χορηγήθηκε μετά από παραγγελία του εισαγγελέως πρωτοδικών κατά την διενέργεια αυτεπάγγελτης προανάκρισης για άλλη υπόθεση προς διερεύνηση τελεσθέντος μέσω του διαδικτύου ιδίου εγκλήματος.

Δείτε περισσότερα εδώ.