ΑΠ 97/2019

Νομιμοποίηση εσόδων τελεσθείσα από τον δράστη του βασικού αδικήματος

Για την τέλεση νομιμοποίησης εσόδων από τον δράστη του βασικού αδικήματος απαιτείται οι πράξεις νομιμοποίησης να είναι διακριτές (ποιοτικά διαφορετικές) από εκείνες της προηγούμενης εγκληματικής δραστηριότητας. Οι πράξεις νομιμοποίησης που αποτελούν τμήμα ή ουσιαστική αποπεράτωση του βασικού αδικήματος δεν μπορούν να νοηθούν ως αυτοτελείς πράξεις. Η τέλεση κάποιας από τις περιγραφόμενες στο άρ. 2 παρ. 2 του Ν. 3691/2008 πράξης δεν παράγει τεκμήριο τέλεσης νομιμοποίησης εσόδων, αλλά απαιτείται η πράξη καθ’ εαυτήν να είναι αντικειμενικά πρόσφορη να οδηγήσει στην νομιμοποίηση του υλικού αντικειμένου και να αντιστοιχεί πράγματι σε νομιμοποίηση. Αναιρείται λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής της ως άνω διάταξης του Ν. 3691/2008 η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία καταδικάσθηκε ο κατηγορούμενος-αναιρεσείων, δράστης του βασικού αδικήματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, για νομιμοποίηση των προερχoμένων από αυτό εσόδων, διότι η απόκτηση και κατοχή των εν λόγω χρηματικών ποσών σε χρηματοκιβώτιο εντός της οικίας του δεν συνιστά αυτοτελή πράξη νομιμοποίησης, δεδομένου ότι αφενός μεν δεν είναι αντικειμενικά πρόσφορη να προσδώσει στα παράνομα έσοδα νόμιμο ή νομιμοφανή τίτλο, αφετέρου δε εν προκειμένω δεν οδήγησε τελικά και πραγματικά στην πρόσδοση νομιμοφάνειας.

Δείτε περισσότερα εδώ.