ΑΠ 782/2019

Επιβολή δήμευσης χρηματικού ποσού. Ζητήματα αιτιολογίας.

Η αιτιολογία απαιτείται όχι μόνον για την απόφαση περί της ενοχής, αλλά για όλες τις αποφάσεις. Εφόσον με την απόφαση διατάσσεται η δήμευση των κατασχεθέντων, απαιτείται να περιλαμβάνονται σε αυτήν και οι σκέψεις με βάση τις οποίες κρίθηκε από το δικαστήριο της ουσίας, με αναφορά στην συγκεκριμένη διάταξη νόμου, ότι συντρέχει νόμιμη κατ’ ουσίαν περίπτωση δημεύσεως των κατασχεθέντων. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση, αναφορικά με την δήμευση του χρηματικού ποσού των 35.000 ευρώ, διότι δεν αρκεί η αναφορά ότι το επίμαχο ποσό προέρχεται από διακίνηση ναρκωτικών και ότι βρέθηκε στο ίδιο σπίτι με τα ναρκωτικά, χωρίς την παράθεση πραγματικών περιστατικών με βάση τα οποία να συνδέεται η προέλευση του εν λόγω ποσού με συγκεκριμένες πράξεις διακίνησης, τελεσθείσες από τον κατηγορούμενο.

Δείτε περισσότερα εδώ.