ΑΠ 688/2019

Παρατηρήσεις Ε. Αποστολάκη

Η έννοια του “τρίτου” επί συκοφαντικής δυσφημήσεως

Στοιχεία συκοφαντικής δυσφήμησης. Στους τρίτους κατά την έννοια των άρ. 362-363 ΠΚ περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που λαμβάνουν γνώση του δυσφημιστικού γεγονότος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως είναι οι δικαστές, οι εισαγγελείς και γραμματείς του δικαστηρίου. Αναιρείται λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων των άρ. 362 και 363 ΠΚ η προσβαλλόμενη αθωωτική απόφαση για το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, διότι με αυτήν κρίθηκε εσφαλμένα ότι στην έννοια του τρίτου κατά τις ανωτέρω διατάξεις δεν υπάγονται οι δικαστικοί λειτουργοί και οι υπάλληλοι των δικαστηρίων που λαμβάνουν γνώση των δυσφημιστικών ισχυρισμών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Δείτε περισσότερα εδώ.