ΑΠ 1861/2019

Παρατηρήσεις Ν. Γανιάρη

Παράλειψη γνωστοποίησης στην ΑΠΔΠΧ της σύστασης και λειτουργίας αρχείου. Αιτιολογημένη καταδίκη.

Ορθώς και αιτιολογημένως καταδικάσθηκε για εκ προθέσεως παράλειψη γνωστοποίησης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της σύστασης και λειτουργίας αρχείου η κατηγορουμένη, συνιδιοκτήτρια κατά το ½ εξ αδιαιρέτου μετά της εγκαλούσας ενός οικοπέδου με δύο διώροφες κατοικίες, η οποία εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και καταγραφής εικόνας στους κοινόχρηστους χώρους του εν λόγω ακινήτου, με αποθήκευση καταγεγραμμένων στοιχείων σε αποθηκευτικό μηχάνημα, χωρίς η αρμόδια αρχή να έχει ενημερωθεί για τον σκοπό αυτό.

Δείτε περισσότερα εδώ.