ΑΠ 1420/2018

Παρατηρήσεις Θ. Σάμιου

Παραβίαση προσωρινής διαταγής δικαστή εκ προθέσεως. Αιτιολογημένη καταδίκη.

Ορθώς και αιτιολογημένως καταδικάσθηκε η κατηγορουμένη για εκ προθέσεως παραβίαση προσωρινής διαταγής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δυνάμει της οποίας απαγορευόταν οποιαδήποτε μεταβολή και εκποίηση των κινητών πραγμάτων που υπήρχαν στο κατάστημά της μέχρι την συζήτηση αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης, αφού η αναιρεσείουσα εκποίησε τα εισκομισθέντα εντός του προαναφερομένου μισθίου κινητά πράγματα ασκώντας κανονικά την επιχειρηματική της δραστηριότητα, μη αποδεικνυομένου του ισχυρισμού της ότι η εκποίηση αφορούσε σε άλλα εμπορεύματα.

Δείτε περισσότερα εδώ.