ΑΠ 1290/2019

Απόλυτη ακυρότητα. Ανάγνωση δελτίου ποινικού μητρώου

Πότε δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα. Δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της απαγόρευσης πρόσβασης στο περιεχόμενο του δελτίου ποινικού μητρώου μέχρι την απαγγελία της απόφασης επί της ενοχής του κατηγορουμένου. Απόλυτη ακυρότητα επέρχεται μόνο εφόσον το δελτίο ποινικού μητρώου έχει αναγνωσθεί και έχει ληφθεί υπόψιν πριν από την απαγγελία της απόφασης επί της ενοχής, εκτός αν τούτο είχε ζητηθεί από την πλευρά του κατηγορουμένου. Μόνη η ύπαρξη στην δικογραφία του εν λόγω δελτίου μέσα σε αποσφραγισμένο φάκελο ή χωρίς φάκελο δεν συνιστά παραβίαση των άρ. 577 παρ. 2 και 171 αριθμ. 1 στοιχ. δ΄ ΚΠΔ και δεν επιφέρει απόλυτη ακυρότητα.

Δείτε περισσότερα εδώ.