Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής κατά τον νέο ΚΠΔ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στις προϋποθέσεις που πρέπει κατά νόμο (ΚΠΔ) να συντρέξουν για την αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής. Εξετάζεται, περαιτέρω, το ζήτημα της υποχρεωτικής και της δυνητικής, από το αρμόδιο δικαστικό όργανο, αναβολής εκτέλεσης της ποινής και οριοθετείται η έννοια του όρου «έναρξη εκτέλεσης». Ιδιαίτερα εξετάζεται η περίπτωση της αναβολής για οικογενειακές ή επαγγελματικές ανάγκες. Ακολουθεί η ανάλυση της, πάντα δυνητικής, διακοπής της εκτέλεσης της ποινής και, ιδιαιτέρως, των περιπτώσεων της διακοπής λόγω σοβαρής ασθένειας, λόγω ανηκέστου βλάβης της υγείας και της διακοπής με κατ’ οίκον νοσηλεία. Αναλύεται η εν γένει ακολουθούμενη διαδικασία και μάλιστα υπό την ισχύ των διατάξεων του νέου ΚΠΔ.

Δείτε περισσότερα εδώ.