Αναθεωρητικό Δικαστήριο 9/2021 (Συμβ.)

Μη ορθή παραπομπή εντολοδόχου για κακουργηματική υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθησιν στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών

Η σχέση του υπαιτίου υπεξαιρέσεως προς το πράγμα αποτελεί συστατικό στοιχείο του εγκλήματος, ως εκ τούτου δε απαιτείται σαφής προσδιορισμός στην απόφαση του τρόπου κατοχής του επίμαχου πράγματος, ειδάλλως καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της αλλοτριότητας του υπεξαιρεθέντος. Η εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως μπορεί να αναφέρεται και σε άλλη διάταξη νόμου, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της πρώτης. Εφόσον η υπεξαίρεση στοιχειοθετείται μόνον ως προς αποδεικτικώς βεβαιούμενο, ήδη παρανόμως κτηθέν, ξένο κινητό πράγμα, αποκλείεται η θεμελίωσή της ως προς σκοπούμενη από τον δράστη, μελλοντική παράνομη κτήση τέτοιου αντικειμένου. Αντιστοίχως, η ερμηνεία του άρ. 98 παρ. 2 ΠΚ (επί υπεξαιρέσεως τελουμένης κατ’ εξακολούθησιν), κατά την οποία η αξία του υπεξαιρεθέντος υπολογίζεται με βάση το «συνολικό σκοπούμενο περιουσιακό όφελος», είναι εσφαλμένη, καθόσον με την παραδοχή ότι δύναται να τελεσθεί υπεξαίρεση μέσω μελλοντικής συμπεριφοράς σχετικοποιείται η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος. Γίνονται δεκτοί οι λόγοι εφέσεως του εκκαλούντος-κατηγορουμένου: α) περί εσφαλμένης ερμηνείας του άρ. 375 παρ. 1-2 ΠΚ, καθόσον δεν διερευνήθηκε από το πρωτοβάθμιο Συμβούλιο τυχόν εφαρμογή των διατάξεων των άρ. 62 και 64 του Ν. 4172/2013, ως ίσχυαν κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης (ήτοι τα έτη 2011-2013)· β) περί ευθείας εσφαλμένης εφαρμογής των διατάξεων των άρ. 375 παρ. 1-2 και 98 παρ. 2 ΠΚ, αφού δεν προσδιορίζονται επακριβώς στο προσβαλλόμενο βούλευμα οι ενέργειες του κατηγορουμένου αναφορικά με την περιέλευση στην κατοχή του των ποσών που αυτός φέρεται εν συνεχεία να ιδιοποιήθηκε παρανόμως, δεν διευκρινίζεται δε στο αιτιολογικό και στο διατακτικό ο τρόπος της κατοχής του ξένου πράγματος, ενώ δεν φέρονται να ερευνήθηκαν από το Συμβούλιο με επιμέλεια τα στοιχεία και τα αποδεικτικά μέσα που επικαλέσθηκε ο κατηγορούμενος κατά την ανακριτική απολογία του, με την παραγγελία διενέργειας φοροτεχνικής πραγματογνωμοσύνης. Χαρακτηρίζεται η πράξη ως πλημμέλημα και παραπέμπεται η εκδίκαση της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αεροδικείου Αθηνών.

Δείτε περισσότερα εδώ.