Ηλίας Δαγκλής

Αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και η Ποινική Ευθύνη των Υπουργών

Μια αναγκαία αλλά άτολμη νομοθετική πρωτοβουλία

Στη μελέτη εξετάζονται τα ζητήματα που συνδέονται με την αναμόρφωση των διατάξεων του άρθρου 86 του Συντάγματος που καθιερώνουν τον θεσμό της ποινικής ευθύνης των υπουργών και των υφυπουργών της Κυβέρνησης μετά την τέταρτη κατά σειρά αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη της Χώρας με το Ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2019. Γίνεται δεκτό ότι η προσφάτως αναληφθείσα αναθεωρητική πρωτοβουλία κινήθηκε σαφώς προς την ορθή κατεύθυνση της αποκάθαρσης του υπουργικού δικαίου από ξένα δικονομικά στοιχεία, θέτοντας τέρμα σε μια διαμάχη πολλών δεκαετιών για την λειτουργική φύση και το σκοπό της ειδικής προθεσμίας του άρθρου 86 παρ. 3 Σ., που εισήγαγε έναν sui generis λόγο εξάλειψης του αξιοποίνου. Ωστόσο, στη μελέτη επισημαίνεται ότι η ως άνω αναθεωρητική πρωτοβουλία παρέλειψε να αντιμετωπίσει μια σειρά άλλων ερμηνευτικών προβλημάτων που προκαλεί η απόπειρα συστηματικής αξιολόγησης των ειδικότερων ρυθμίσεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών και αναδεικνύουν δογματικά κενά ή αντιφάσεις που υποσκάπτουν την λειτουργική ακεραιότητά του.

Δείτε περισσότερα εδώ.