Αθανάσιος Ζαχαριάδης

Αναστολή προθεσμιών κατά το μήνα Αύγουστο και πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως

(Με αφορμή την ΑΠ 1122/2020)

Με αφορμή την υπ’ αριθμ. 1122/2020 απόφαση του Αρείου Πάγου, εξετάζεται το ζήτημα αν η δεκαπενθήμερη προθεσμία καταθέσεως των προσθέτων λόγων αναιρέσεως αναστέλλεται ή όχι, σύμφωνα με το άρθρο 473 παρ. 4 ΚΠΔ, κατά το μήνα Αύγουστο.

Δείτε περισσότερα εδώ.