Τριμελές Εφετείο Αθηνών 2425/2020

Σύσταση εγκληματικής πολιτικής οργάνωσης ή ένταξη σε αυτήν και διεύθυνση τέτοιας οργάνωσης. Όρια της συνταγματικής ελευθερίας ίδρυσης πολιτικών κομμάτων και συμμετοχής σε αυτά (άρ. 29 Συντ.)

Υπό την επίκληση της κατ’ άρ. 29 Συντ. πολιτικής ελευθερίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στην ελληνική έννομη τάξη η ύπαρξη μιας εγκληματικής ομάδας υπό τον μανδύα του πολιτικού κόμματος (χωρίς κάποια δυνατότητα εφαρμογής του ποινικού νόμου) με την αιτιολογία ότι δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα η απαγόρευση αυτού. Η ποινικοποίηση της συσσωμάτωσης δεν παρεμποδίζεται όταν τα πολιτικά κόμματα παρεκκλίνουν της συνταγματικής τους αποστολής, ακόμη και αν οι αξιόποινες πράξεις τελούνται κατά την άσκηση πολιτικής δραστηριότητας. Καίτοι η εγκληματική συμπεριφορά των μελών ενός κόμματος δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για την διάλυσή του από πλευράς συνταγματικού δικαίου, δεν αποκλείεται ο ποινικός έλεγχος ως εγκληματικής οργάνωσης της συμπεριφοράς που επέδειξαν τα μέλη στο πλαίσιο του κόμματος. Kηρύσσονται ένοχοι για την πράξη της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της ένταξης σε αυτήν οι κατηγορούμενοι, εξήντα εννέα μέλη πολιτικού κόμματος με εθνικοσοσιαλιστικό-εθνικιστικό προσανατολισμό και κοινοβουλευτική παρουσία, καθώς και για επιμέρους πράξεις που τελέσθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω οργάνωσης προς επίτευξιν του σκοπού της. Κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος, γενικός γραμματέας / αρχηγός πολιτικού κόμματος και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτού, για τις πράξεις της σύστασης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, αφού αποδείχθηκε ότι ο ίδιος υπό τις ανωτέρω ιδιότητές του είχε τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο των δράσεων του κόμματος και των στελεχών του, καθόριζε δε το πλαίσιο της δράσης των τελευταίων για την διά της βίας επίτευξη των πολιτικών στόχων της ομάδας και την επιβολή των πολιτικών θεωριών αυτής εναντίον των φερομένων φυλετικών ή πολιτικών της αντιπάλων.

Δείτε περισσότερα εδώ.