ΣυμβΠλημΑθ 2758/2020

Μη υποβολή δηλώσεως συνέχισης της διαδικασίας επί κακουργηματικής απιστίας.

Παύει η ποινική δίωξη για τα εγκλήματα της απιστίας από κοινού κατ’ εξακολούθησιν με περιουσιακή ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ και της ηθικής αυτουργίας σε αυτήν λόγω εξάλειψης του αξιοποίνου συνεπεία μη υποβολής δηλώσεως συνέχισης της διαδικασίας, η οποία επέχει θέση εγκλήσεως, αναφορικά δε με το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων θα πρέπει να μην γίνει κατηγορία λόγω της εξάλειψης του αξιοποίνου του ανωτέρω βασικού αδικήματος. Σύμφωνη εισαγγελική πρόταση.

Δείτε περισσότερα εδώ.