ΜΟΕΑθ 55/2019

Αθώωση για παράβαση σχετικά με εκρηκτικές ύλες (άρ. 272 παρ. 1 ΠΚ)

Κηρύσσονται αθώοι για το έγκλημα της παράβασης σχετικά με εκρηκτικές ύλες (άρ. 272 παρ. 1 ΠΚ) οι κατηγορούμενοι, καθόσον τα υλικά που βρέθηκαν στην οικία του πρώτου εξ αυτών είναι μεν πρόσφορα για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών βομβών “μολότωφ”, πλην όμως δεν αποτελούν καθ’ εαυτά εκρηκτικές ύλες, και άρα η κατοχή τους δεν αρκεί για την στοιχειοθέτηση του ως άνω εγκλήματος.

Δείτε περισσότερα εδώ.