Γνωμοδότηση Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 6/2022

Μη συναινετική αφαίρεση ή σκόπιμη καταστροφή του προφυλακτικού κατά την διάρκεια της ερωτικής πράξης από έναν εκ των συμμετεχόντων σε αυτήν, ενώ έχει χορηγηθεί συναίνεση αποκλειστικώς για συνεύρεση με προφυλακτικό (“stealthing” ή “stealth-breeding”). Βιασμός κατ’ άρ. 336 παρ. 4 νΠΚ.

Η τέλεση γενετήσιας πράξεως χωρίς την συναίνεση του παθόντος αποτελεί μορφή βιασμού. Η σύμφωνη βούληση του παθόντος στο έγκλημα του βιασμού λειτουργεί ως στοιχείο που αποκλείει την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος (σε αντιδιαστολή προς την συναίνεση, η οποία λειτουργεί ως ειδικός λόγος άρσεως του αδίκου επί απλής σωματικής βλάβης και άλλων εγκλημάτων που εμφανίζουν ομοιότητα) και ως εκ τούτου τυχόν ελαττώματα της βουλήσεως του παθόντος είναι νομικώς αδιάφορα. Η παραπλάνηση/εξαπάτηση του ενός ερωτικού εταίρου ως προς την έκλειψη προφυλαγμένης συνουσίας αφορά στο είδος και στην ένταση της ερωτικής πράξεως. Το φαινόμενο “stealthing” (ή “stealth-breeding”) δεν εμπίπτει στην διάταξη του βιασμού (άρ. 336 παρ. 4 νΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 71 Ν. 4855/2021).

Δείτε περισσότερα εδώ.