ΔικΕΕ C-263/18

Παρατηρήσεις Μ.-Θ. Μαρίνου

Πνευματική ιδιοκτησία

Η παροχή στο κοινό, μέσω μεταφορτώσεως και για μόνιμη χρήση, ενός ηλεκτρονικού βιβλίου εμπίπτει στην έννοια της «παρουσίασης στο κοινό», και ειδικότερα στο δικαίωμα των δημιουργών να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος (άρθρο 3 παρ. 1 Οδηγίας 2001/29).

Δείτε περισσότερα εδώ.