Διάταξη Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης 690/2020

Παρατηρήσεις Αγγελικής Σεραφείμ / Χ.Κ. Παπαθανασίου

Χαρακτηρισμός του αιτούντος ως θύματος εμπορίας ανθρώπων (άρ. 1 Ν. 4251/2014)

Γίνεται δεκτή η υπό κρίσιν αίτηση και χαρακτηρίζεται ο αιτών ως “θύμα εμπορίας ανθρώπων”, καθόσον αυτός με βάση τα προσκομιζόμενα στοιχεία υπήρξε θύμα του εγκλήματος του άρ. 323Α ΠΚ που τελέστηκε στην Ελλάδα από το έτος 1990 έως και τουλάχιστον το έτος 1992.

Δείτε περισσότερα εδώ.