Άρειος Πάγος 714/2022 (Πολ.)

Προστασία προσωπικών δεδομένων. Απόδειξη

Αγωγή διεκδίκησης αποδοχών λόγω υπερεργασίας, υπερωρίας κ.λπ. στηριζόμενη σε προσωπικά και εργασιακά στοιχεία άλλων εργαζομένων (π.χ. καταστάσεις μισθοδοσίας), τα οποία ανέσυρε ο ενάγων από το σύστημα αρχειοθέτησης που τηρούσε κατά τον χρόνο που απασχολείτο στην εναγομένη-αναιρεσείουσα ως λογιστής, καθώς και από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Τα ως άνω στοιχεία αποτελούν προστατευόμενα δεδoμένα προσωπικού χαρακτήρα· εφόσον ελήφθησαν χωρίς την έγκριση της αναιρεσείουσας εργοδότριας εταιρείας, ως υπεύθυνης επεξεργασίας αυτών, ή των υποκειμένων των δεδομένων, συνιστούν παράνομα αποδεικτικά μέσα.

Δείτε περισσότερα εδώ.