Άρειος Πάγος 485/2021 (Συμβ. – Ποιν.)

Έκδοση υπηκόου Κίνας. Πιθανότητα επιβολής θανατικής ποινής

Έννοια του “μεταβιβαστικού αποτελέσματος” της έφεσης. Το εν λόγω αποτέλεσμα ισχύει και επί εφέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου κατ’ αποφάσεως του συμβουλίου εφετών περί εκδόσεως αλλοδαπού. Η πιθανολόγηση ότι ο εκζητούμενος θα καταδιωχθεί από το εκζητούν κράτος για πράξη διαφορετική από εκείνη για την οποία ζητείται η έκδοση ιδρύει τον κατ’ άρ. 438 περ. ε΄ ΚΠΔ λόγο άρνησης εκδόσεως. Οι ελληνικές και οι διεθνείς εγγυήσεις πρέπει να συντρέχουν και στο κράτος που ζητεί την έκδοση. Για ποιον λόγο και με βάση ποιες διατάξεις έχει καταργηθεί η θανατική ποινή στην Χώρα μας. Το καθήκον προστασίας της ανθρώπινης ζωής μπορεί να παραβιασθεί και στην περίπτωση έκδοσης ή απέλασης ενός προσώπου σε κράτος στο οποίο, με βάση ουσιώδους λόγους, δικαιολογείται η πεποίθηση ότι θα του επιβληθεί η θανατική ποινή. Το δικαίωμα στην ζωή οποιουδήποτε ατόμου είναι απόλυτο. Δεν μπορεί να γίνει έκδοση αλλοδαπού σε ξένη χώρα όπου επιβάλλεται θανατική ποινή, όπως είναι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Γίνεται δεκτή η κρινόμενη έφεση του εκζητουμένου, υπηκόου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατ’ αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών με την οποίο δόθηκε γνωμοδότηση υπέρ της έκδοσης του εκκαλούντος στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, προκειμένου να δικασθεί για το προβλεπόμενο από το άρ. 176 του Ποινικού Δικαίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας αδίκημα (παράνομη απορρόφηση δημοσίων καταθέσεων), διότι στην ποινική νομοθεσία της εν λόγω χώρας προβλέπεται ακόμη και επιβολή της θανατικής ποινής για την πιο πάνω πράξη. Αίρεται η κράτηση στην οποία διατελεί ο εκκαλών-εκζητούμενος και διατάσσεται η απόλυσή του από τις φυλακές, αν δεν κρατείται για άλλη αιτία.

Δείτε περισσότερα εδώ.