Άρειος Πάγος 1530/2022 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Γ. Τσουλούφα / Ιω. Μαλωλακή

Μεταβίβαση ομάδας περιουσίας ή επιχείρησης

Ο γενεσιουργός λόγος του χρέους κατά το άρθρο 479 ΑΚ πρέπει να έχει στοιχειοθετηθεί κατά τον χρόνο της μεταβίβασης της επιχείρησης ή της περιουσίας· δεν απαιτείται όμως γνώση του αποκτώντος για την ύπαρξη του χρέους, ούτε προηγούμενη δικαστική αναγνώρισή του μέχρι τον χρόνο της μεταβίβασης. Μεταβίβαση επιχείρησης υπό τη μορφή εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε εταιρεία νεοσυσταθείσα ή προϋφιστάμενη.

Δείτε περισσότερα εδώ.