Άρειος Πάγος 1215/2021 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Φ. Λάμπου

Πλασματική πλήρωση αίρεσης

Προϋποθέσεις πλασματικής πλήρωσης αναβλητικής αίρεσης και στοιχεία ορισμένου σχετικής αγωγής του υπό αίρεση δικαιούχου. Σύμβαση εργολαβίας δίκης τελούσα υπό την αναβλητική αίρεση της επιτυχούς αμετάκλητης περάτωσης της δίκης για τον εντολέα. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης ανάκλησης της εντολής από τον πελάτη-εντολέα, χρόνος υπολογισμού της οφειλόμενης αμοιβής του δικηγόρου είναι ο χρόνος της ανάκλησης, υπό την προϋπόθεση ότι, αν δεν μεσολαβούσε η λύση της σύμβασης εντολής, ο δικηγόρος θα ολοκλήρωνε επιτυχώς τη δίκη με κατάληξη την έκδοση ευνοϊκής για τον εντολέα του αμετάκλητης απόφασης.

Δείτε περισσότερα εδώ.