ΑΠ 981/2019 (Α΄1 Τμήμα)

Παρατηρήσεις Σ. Ιωακειμίδη

Παραγραφή αξιώσεων από αδικοπραξία που συνιστά κολάσιμη πράξη

Αν η προβλεπόμενη ποινική παραγραφή είναι μακρότερη της πενταετούς παραγραφής του άρθρου 937 § 1 ΑΚ, αυτή (η μακρότερη ποινική παραγραφή) ισχύει και για την απαίτηση αποζημίωσης, εφόσον όμως η αγωγή στρέφεται κατά του δράστη της αξιόποινης αδικοπραξίας. Αν, αντιθέτως, ο δράστης και ο αστικώς υπόχρεος σε αποζημίωση δεν ταυτίζονται, η εξαιρετική παραγραφή του άρθρου 937 § 2 ΑΚ δεν εφαρμόζεται έναντι του τελευταίου.