ΑΠ 908/2019 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Αθ. Καστανίδη

Αναγνωριστική αγωγή

Αναγνώριση της κυριότητας. Η σώρευση στο ίδιο δικόγραφο αφενός θετικής αναγνωριστικής αγωγής της κυριότητας του ενάγοντος επί του επίδικου ακινήτου και αφετέρου αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής περί ελλείψεως κυριότητας στο πρόσωπο τρίτου δεν είναι δυνατή.

Δείτε περισσότερα εδώ.