ΑΠ 756/2020 (Πολ.)

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Στο ευνοϊκό καθεστώς του Ν. 3869/2010 υπάγονται κατ' εξαίρεση και μικροέμποροι, ως προς τους οποίους το κέρδος από την άσκηση εμπορικών πράξεων αποτελεί ανταμοιβή για τον σωματικό τους μόχθο και όχι προϊόν κερδοσκοπικής δραστηριότητας. Ο συγκύριος ταξί, ο οποίος το οδηγεί επαγγελματικά ο ίδιος, χωρίς την χρήση βοηθητικού προσωπικού, είναι μικροέμπορος. Η λήψη δανείου για την αγορά της άδειας του ταξί δεν συνιστά ανάληψη εκ μέρους του οδηγού επιχειρηματικού κινδύνου με την προσδοκία σημαντικών κερδών, η οποία θα του προσέδιδε την εμπορική ιδιότητα.

Δείτε περισσότερα εδώ.