ΑΠ 679/2018 (Α΄2 Τμήμα)

Παρατηρήσεις Ευ. Νεζερίτη

Έμμισθη εντολή

Η ενδοτικού δικαίου διάταξη του άρθρου 713 ΑΚ, που καθιερώνει τον άμισθο χαρακτήρα της εντολής, μπορεί να παρακαμφθεί μόνο με ρητή συμφωνία των μερών περί καταβολής αμοιβής στον εντολοδόχο. Δυνατότητα των μερών να εξαρτήσουν την αξίωση λήψης αμοιβής του εντολοδόχου από αναβλητική αίρεση. Η κρίση περί πλήρωσης ή ματαίωσης της αίρεσης αποτελεί (και) ζήτημα ερμηνείας του περιεχομένου της σχετικής συμφωνίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.