ΑΠ 668/2020 (Πολ.)

Σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου

Κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία

Ο καθολικός και ο ειδικός διάδοχος δικαιούνται να συνυπολογίσουν και τον χρόνο νομής του δικαιοπαρόχου τους στον δικό τους χρόνο, εφόσον όλοι ασκούσαν νομή χρησικτησίας και δεν επήλθε διακοπή της αλυσίδας στη διαδοχή της νομής. Για τον ως άνω συνυπολογισμό αρκεί η ειδική διαδοχή στη νομή, η οποία συντελείται με άτυπη και αφηρημένη σύμβαση ακόμη και επί ακινήτων.

Δείτε περισσότερα εδώ.