ΑΠ 281/2021 (Πολ.)

Σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής

Νομέας της οικοδομής κατά την διάρκεια της ανέγερσής της παραμένει ο οικοπεδούχος, στο όνομα του οποίου, βάσει της σύμβασης έργου, ασκεί την κατοχή ο εργολάβος. Η νομή μεταβιβάζεται στον αγοραστή του διαμερίσματος με την κατάρτιση της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας (με την σύμπραξη και του οικοπεδούχου). Προϋποθέσεις υπό τις οποίες κρίνεται καταχρηστική η άρνηση των οικοπεδούχων να συμπράξουν στην σύνταξη οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, την οποία ο έκπτωτος εργολάβος είχε προσυμφωνήσει να πωλήσει και να μεταβιβάσει σε τρίτο αγοραστή έχοντας προεισπράξει το τίμημα.

Δείτε περισσότερα εδώ.