ΑΠ 236/2020 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Στ. Καραμέρου

Αναγκαστική εκτέλεση

Δικαίωμα του καθ’ ου η εκτέλεση, ο οποίος δεν είναι οφειλέτης του επισπεύδοντος, να ασκήσει την ανακοπή του άρθρ. 933 ΚΠολΔ, εφόσον του επιδόθηκε αντίγραφο του απογράφου με επιταγή για εκτέλεση, αλλά και την ανακοπή του άρθρ. 936 ΚΠολΔ, εφόσον έχει επί του αντικειμένου της εκτέλεσης δικαίωμα που μπορεί να αντιτάξει κατά του οφειλέτη του επισπεύδοντος και το οποίο προσβάλλεται με την εκτέλεση. Έννοια ανίσχυρων διαδικαστικών πράξεων και κατηγορίες αυτών.

Δείτε περισσότερα εδώ.