ΑΠ 152/2020

Απρόσφορη απόπειρα. Διαχρονικό δίκαιο

Μετά την ισχύ του νΠΚ η πράξη της απρόσφορης απόπειρας κατέστη ανέγκλητη. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για απρόσφορη απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και ηθικής αυτουργίας στην πράξη, αφού η πράξη κατέστη ανέγκλητη. Κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος.

Δείτε περισσότερα εδώ.