ΑΠ 1425/2019

Υπεξαίρεση και παραβίαση υποχρέωσης δηλώσεως μνημείου. Διαχρονικό δίκαιο.

Αναιρείται λόγω εσφαλμένης εφαρμογής της δυσμενέστερης διάταξης του άρ. 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950 η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση μνημείου και παράβαση υποχρέωσης δηλώσεως μνημείου, αφού έπρεπε να εφαρμοσθεί η ευμενέστερη και ειδική διάταξη του άρ. 54 του Ν. 3028/2002, ήδη δε ο Ν. 1608/1950 καταργήθηκε με το άρ. 462 νΠΚ. Ορθώς καταδικάσθηκε για τα εγκλήματα αυτά ο κατηγορούμενος, καθόσον μεταξύ τους υφίσταται πραγματική (αληθής) συρροή.

Δείτε περισσότερα εδώ.