ΑΠ 1181/2020 (Πολ.)

Άκυρη διαθήκη

Αυτοδίκαιη ακυρότητα διαθήκης που συντάχθηκε από πρόσωπο που στερείται της σχετικής ικανότητας (ΑΚ 1719 αρ. 3). Η παραίτηση του κληρονόμου από το δικαίωμά του να προβάλει την ακυρότητα της διαθήκης με αναγνωριστική αγωγή, δεν καθιστά έγκυρη την διαθήκη, αλλά ενδέχεται να αποτελεί εξώδικη ομολογία ως προς την ανυπαρξία ελαττωμάτων που συνεπάγονται ακυρότητα. Αν κατόπιν ασκήσεως σχετικής αγωγής από κάποιον από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους αναγνωρίσθηκε τελεσίδικα η ακυρότητα διαθήκης εξαιτίας ανικανότητας του διαθέτη, ο εγκατάστατος δεν αποκτά δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει αυτής· η δε διαθήκη δεν ισχυροποιείται εκ του λόγου ότι δεν προσβλήθηκε το κύρος της και από τους λοιπούς –εξ αδιαθέτου– κληρονόμους του διαθέτη.

Δείτε περισσότερα εδώ.