Αναφορά Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Μυτιλήνης 604/2021

Νομιμοποίηση εσόδων προερχομένων από το βασικό αδίκημα της απιστίας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Αρχειοθέτηση της υπόθεσης

Το εν λόγω έγκλημα συνίσταται σε μια σύνθετη διαδικασία απόκρυψης και μετασχηματισμού της παρανόμως κτηθείσας περιουσίας, ώστε η προέλευσή της να εμφανίζεται ως νόμιμη. Προσβαλλόμενο έννομο αγαθό. Οι πράξεις του άρ. 2 παρ. 2 του Ν. 4557/2018 δεν παράγουν τεκμήριο νομιμοποίησης, αλλά πρέπει να είναι και αντικειμενικά πρόσφορες να οδηγήσουν σε νομιμοποίηση του υλικού αντικειμένου και να αντιστοιχούν πράγματι σε «νομιμοποίηση». Νομιμοποίηση εσόδων με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η τοποθέτηση (placement) των παρανόμως κτηθέντων εσόδων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αποτελεί την πρώτη εκ των τριών φάσεων νομιμοποίησης και ως εκ τούτου η απλή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δράστη εκφεύγει του πεδίου του αυτοξεπλύματος, διότι, ενόψει των αυξημένων καθηκόντων επιμελείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δημιουργεί μάλλον παρά αποκρύπτει ίχνη της παράνομης περιουσίας. Δεν αποτελεί επαρκή ένδειξη η αδυναμία δικαιολόγησης κατοχής ή κατάθεσης συγκεκριμένου ποσού στο όνομά του από άγνωστο καταθέτη. Η απιστία δύναται να αποτελέσει βασικό αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων. Τίθεται στο αρχείο η υπόθεση, καθόσον δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων προερχόμενων από απιστία ή συμμετοχή σε αυτή, αφού δεν προέκυψε το εγκληματικό προϊόν του βασικού αδικήματος, ούτε στοιχεία που να πληρούν την ποινική υπόσταση ενός εκ των τεσσάρων νομοτυπικών μορφών του εγκλήματος της νομιμοποίησης, ούτε ενδείξεις προσπάθειας νομιμοποίησης.

Δείτε περισσότερα εδώ.