Παναγιώτης Παπανικολάου

Υποθήκη και δουλείες σε σύγκρουση επί πλειστηριασμού του ενυπόθηκου ακινήτου

Στην μελέτη ερευνάται το συνήθως εμφανιζόμενο στην δικαστική πράξη ζήτημα αν –στην περίπτωση που πάνω σε πλειστηριαζόμενο ακίνητο, επί του οποίου υφίστατο ήδη εγγεγραμμένη υποθήκη (ή προσημείωση), συνεστήθη μεταγενεστέρως κάποια προσωπική δουλεία (π.χ. επικαρπία ή οίκηση), ο δε πλειστηριασμός αυτού επισπεύδεται βάσει της κατασχέσεως που επέβαλε τρίτος– το μεταγενεστέρως συσταθέν περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα επιβιώνει, δυνάμενο ως εκ τούτου να αντιταχθεί κατά του αναγγελθέντος ενυπόθηκου δανειστή, ή υποχωρεί προ του δικαιώματος της υποθήκης βάσει της αρχής της χρονικής προτεραιότητας, με συνέπεια να περιέρχεται στον υπερθεματιστή η πλήρης κυριότητα του ακινήτου, ελεύθερη από την δουλεία.

Δείτε περισσότερα εδώ.