ΠΠρΧαν 59/2018

Αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής

Σε περίπτωση αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής, η κληρονομία καθίσταται χωριστή ομάδα με προορισμό την ικανοποίηση των κληρονομικών δανειστών. Απαγόρευση εκποίησης των ακινήτων που περιλαμβάνονται στην κληρονομία χωρίς άδεια του δικαστηρίου. Ο όρος “εκποίηση” στο άρθρο 1908 ΑΚ πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά ως “διάθεση”, έτσι ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο την μεταβίβαση της κυριότητας από οποιαδήποτε αιτία, αλλά και την επιβάρυνσή της ή την παραίτηση από αυτήν. Ως εκποίηση θεωρείται και η δικαστική διανομή, η οποία επίσης προϋποθέτει προηγούμενη δικαστική άδεια, χορηγούμενη όμως όχι από το δικαστήριο της διανομής, αλλά από το δικαστήριο του άρθρου 1908 ΑΚ.

Δείτε περισσότερα εδώ.