ΠΠρΑθ 2712/2021

Παρατηρήσεις Στ. Καραμέρου

Αντικειμενική σώρευση αγωγών στο ίδιο δικόγραφο

Υπό την ισχύ του Ν. 4335/2015, αν ορισμένη υπόθεση εισήχθη εσφαλμένως για εκδίκαση κατά την τακτική διαδικασία, είναι επιβεβλημένη η παραπομπή της προς εκδίκαση κατά την αρμόζουσα ειδική διαδικασία, καθόσον με βάση τις νέες διατάξεις του ΚΠολΔ διαφέρουν πλέον ουσιωδώς ο τρόπος διεξαγωγής της συζήτησης και οι προϋποθέσεις της προδικασίας στην τακτική και στις επιμέρους ειδικές διαδικασίες. Τα παραπάνω ισχύουν και για την ειδική διαδικασία των διαφορών από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές ή αναρτήσεις στο διαδίκτυο.

Δείτε περισσότερα εδώ.