Διονυσία Καλλινίκου

Οι ρυθμίσεις του νόμου 4672/2020 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα άτομα με ειδικές ανάγκες

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ερμηνευτική ανάλυση των ρυθμίσεων του Ν. 4672/2020, ο οποίος ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 2017/1564 για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (τυφλοί, αμβλύωπες, κ.λπ.). Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στο νέο θεσμικό πλαίσιο που εισάγεται, στα επωφελούμενα από τις νέες ρυθμίσεις πρόσωπα, στις πράξεις που επιτρέπονται, στα δικαιώματα που περιορίζονται υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στις υποχρεώσεις των αρμοδίων φορέων, καθώς και στις υποχρεώσεις των εκδοτών ειδικότερα.

Δείτε περισσότερα εδώ.