Γιώργος Λιανός

Ν. 4714/2020, 4726/2020, 4735/2020: Προς μια θεσμοθέτηση του «αθλητικού ετεροδιοίκητου»;

Με αφορμή την έκδοση των ν. 4714/2020, 4726/2020 και 4735/2020 έχουν εκδηλωθεί έντονες αντιδράσεις πολλών αθλητικών φορέων τόσο για την πρωτόγνωρη, αυξημένη ένταση του κρατικού παρεμβατισμού στην οργάνωση και λειτουργία τους όσο και για τους ευρύτατους περιορισμούς του αθλητικού αυτοδιοίκητου. Πράγματι, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των σχετικών διατάξεων, δεν θα αποτελούσε υπερβολή να υποστηριχθεί ότι με την πρόσφατη  αθλητική νομοθεσία φαίνεται να διαμορφώνεται μια τάση θεσμοθέτησης του «αθλητικού ετεροδιοίκητου». Τα ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των ριζικών αλλαγών που επιφέρουν οι ως άνω νόμοι είναι πολλά και σύνθετα και καθιστούν απαραίτητη την επικαιροποίηση του επιστημονικού διαλόγου σχετικά με τα όρια του κρατικού παρεμβατισμού στον αθλητισμό.

Δείτε περισσότερα εδώ.