Αθηνά Ξυνοπούλου

Η συμβολή της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου στην ερμηνεία των συμβάσεων από τη σκοπιά της κατανομής των κινδύνων μεταξύ των μερών

Η μελέτη επικεντρώνεται στο ζήτημα της ερμηνείας της σύμβασης από τη σκοπιά της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, με έμφαση στον τρόπο αποτελεσματικής κατανομής των κινδύνων μεταξύ των μερών. Παράλληλα, εξετάζεται η σχέση της οικονομικής ανάλυσης με τα ερμηνευτικά κριτήρια των άρθρων 173, 200 ΑΚ, με απώτερο σκοπό την απάντηση του ερωτήματος αν τα πορίσματα της οικονομικής ανάλυσης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατά την ερμηνεία των συμβάσεων στο πλαίσιο του ελληνικού δικαίου ή αν αποτελούν «ξένο σώμα» για ένα δίκαιο της ηπειρωτικής οικογένειας, όπως το ελληνικό.

Δείτε περισσότερα εδώ.