Ζαφείριος Τσολακίδης

Η επαυξημένη ευθύνη του λήπτη του αδικαιολόγητου πλουτισμού

Στην μελέτη εξετάζονται κατά τρόπο συστηματικό οι διατάξεις των άρθρων 910-912 ΑΚ, που ρυθμίζουν την επαυξημένη ευθύνη του λήπτη του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Ερευνώνται οι προϋποθέσεις επίτασης της ευθύνης του λήπτη, με έμφαση στα υποκειμενικά κριτήρια οριοθέτησης της ευθύνης, και ακολούθως αναλύεται το περιεχόμενο της επαυξημένης ευθύνης, η δυσμενέστερη δηλαδή μεταχείριση του λήπτη σε σχέση με την γενική ευθύνη του πλουτίσαντος προς απόδοση του αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Δείτε περισσότερα εδώ.