Απόστολος Σ. Γεωργιάδης

Η δικαιοπλαστική εξουσία του δικαστή στο εργατικό δίκαιο

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο δικαιοπλαστικός ρόλος του δικαστή στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Το εργατικό δίκαιο, μετά την απόσπασή του από το ενοχικό δίκαιο του Αστικού Κώδικα και την αναγωγή του σε αυτοτελή δικαιικό κλάδο, κατέστη δίκαιο κατ’ εξοχήν νομολογιακό, προστατευτικό των εργαζομένων. Πρόκειται για ιδιότυπο κλάδο δικαίου –στη μεθόριο μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου– στη διαμόρφωση του οποίου η συμβολή της νομολογίας υπήρξε καταλυτική. Ακριβώς η ανάδειξη χαρακτηριστικών περιπτώσεων δικαστικής δικαιοπλασίας στον χώρο του εργατικού δικαίου είναι ο σκοπός της μελέτης.

Δείτε περισσότερα εδώ.