Ειρηνοδικείο Περιστερίου 19/2020

Μη ζητηθείσα τηλεφωνική επικοινωνία για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή διαφήμισης

Στις περιπτώσεις αυτοματοποιημένων ή μη κλήσεων για διαφημιστικούς ή άλλους εμπορικούς σκοπούς, οι εταιρείες που διενεργούν τις εν λόγω κλήσεις εκτελούν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αποδεκτών των κλήσεων για λογαριασμό του εκάστοτε διαφημιζομένου, που είναι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας. Συνεπώς, ο τελευταίος οφείλει να εξασφαλίζει ότι και οι διενεργούσες τις κλήσεις εταιρείες δεν παραβιάζουν τη σχετική νομοθεσία (Ν. 3471/2006 και Ν. 2472/1997). Υποχρέωση παροχής κατάλληλων οδηγιών εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας προς το προσωπικό του και το προσωπικό των εταιρειών που πραγματοποιούν τις κλήσεις, με παράλληλη διασφάλιση και της δυνατότητας υποβολής παραπόνων από την πλευρά των αποδεκτών των κλήσεων. Η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3471/2006, που προβλέπει κατώτατο όριο επιδικαζόμενης χρηματικής ικανοποίησης ύψους 10.000 ευρώ σε περίπτωση πρόκλησης ηθικής βλάβης εξαιτίας παραβίασης της νομοθεσίας για τις ανεπιθύμητες κλήσεις, είναι αντισυνταγματική ως αντιβαίνουσα στην αρχή της αναλογικότητας.

Δείτε περισσότερα εδώ.