Κλεάνθης Ρούσσος

Εικονικότητα και αποποίηση κληρονομίας

Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο ο κληρονόμος να αποποιείται την κληρονομία, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να ευεργετήσει συγκεκριμένα πρόσωπα, που ο ίδιος εσφαλμένως πιστεύει ότι θα κληθούν στην κληρονομία μετά τη δική του άρνηση να την αποδεχθεί. Η παρούσα μελέτη εξετάζει κατά πόσο μια τέτοια αποποίηση είναι ελαττωματική, και ειδικότερα αν είναι άκυρη ως εικονική (ΑΚ 138 και 139) ή ακυρώσιμη λόγω ουσιώδους πλάνης (ΑΚ 1857).

Δείτε περισσότερα εδώ.