Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Μάρτιος 2021

Η online έκδοση του τεύχους Μαρτίου 2021 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Γεώργιος Α. Γεωργιάδης Οι ρήτρες εκπτώσεως στις διαθήκες (161)

• Κωνσταντίνος Α. Τομαράς Η προβληματική της αναλογικής εφαρμογής του νόμου περί αστικής ευθύνης του τύπου (Ν. 1178/1981) στο διαδίκτυο (ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) (172)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Προσβολή της μνήμης τεθνεώτος: Δεν συνιστά προσβολή της μνήμης αποβιώσαντος ιστορικού προσώπου η καλόπιστη εξιστόρηση γεγονότων και η κριτική ανασκόπηση της ζωής του· αντιθέτως συνιστά προσβολή η παράθεση αναληθών γεγονότων και η ηθελημένη διαστρέβλωσή τους (ΠΠρΑθ 989/2020) (185)

• Πτώση κτίσματος ή άλλου έργου: Ο κύριος ή ο νομέας ευθύνονται ακόμα και αν η ελαττωματική κατασκευή ή η πλημμελής συντήρηση του κτίσματος οφείλεται στον δικαιοπάροχό τους (ΑΠ 827/2020) (194)

• Δικαστική μείωση υπέρμετρης ποινικής ρήτρας: Οι τυχόν μεταβληθείσες, μετά τη συνομολόγηση της ποινικής ρήτρας, συνθήκες, εφόσον επιδρούν στον δυσανάλογο χαρακτήρα της, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν από το δικαστήριο. Το ύψος του ποσού κατά το οποίο κρίθηκε ότι πρέπει να μειωθεί η ποινική ρήτρα δεν ελέγχεται αναιρετικά, ούτε για παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας) (ΑΠ 597/2020 με παρατηρήσεις Χρ. Χασάπη) (199)

• Ανώνυμες εταιρείες: Ακυρότητα (λόγω καταχρηστικότητας) απόφασης περί αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, όταν με αυτήν επιδιώκεται αποκλειστικά η ενίσχυση της θέσης ορισμένων μετόχων με αποκλεισμό άλλων από την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Πράξεις καταχωριστέες στο μητρώο ναυτικών εταιρειών. Η σχετική καταχώριση άλλοτε έχει συστατική ενέργεια και άλλοτε απαιτείται προκειμένου οι καταχωριζόμενες πράξεις ή τα γεγονότα να αντιτάσσονται σε τρίτους (ΑΠ 807/2020) (216)

• Πνευματική ιδιοκτησία: Η παροχή στο κοινό, μέσω μεταφορτώσεως και για μόνιμη χρήση, ενός ηλεκτρονικού βιβλίου εμπίπτει στην έννοια της «παρουσίασης στο κοινό» (ΔιΚΕΕ C-263/18 με παρατηρήσεις Μ.-Θ. Μαρίνου) (224)

• Σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας: Διαδικασία διεξαγωγής διαπραγματεύσεων με Μεγάλο Πελάτη. Βάση για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων αποτελεί η πρόταση που υποβάλει ο Προμηθευτής (ΔΕΗ Α.Ε.) σχετικά με τους όρους της επικείμενης σύμβασης προμήθειας, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί κατ’ αρχήν σύμφωνα με τις Βασικές Αρχές Τιμολόγησης. Απαγόρευση διάκρισης μεταξύ πελατών με τα ίδια χαρακτηριστικά (ΡΑΕ 942/17.10.2019 με παρατηρήσεις Δ.-Π. Τζάκα) (230)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Γεωργία Α. Σαγρή Ζητήματα από την πώληση μέσω της επιχειρηματικής δραστηριότητας dropshipping (236)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Μαρτίου 2021 πατήστε εδώ.