Στέργιος Φράστανλης

Αστική ευθύνη διοικητών έναντι των εταιρικών δανειστών (άρθρο 98 ΠτΚ)

Ο μηχανισμός ευθύνης των διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών χρησιμοποιείται από τον Έλληνα νομοθέτη ως εργαλείο αντιμετώπισης της κακοδιαχείρισης που τυχόν συντελείται κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Το ενδιαφέρον της παρούσας μελέτης επικεντρώνεται στο ερώτημα, κατά πόσο το εν λόγω εργαλείο πράγματι συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της παρέλκυσης της πτώχευσης. Κρίσιμο στοιχείο για να απαντηθεί το εν λόγω ερώτημα είναι η διαπίστωση ότι τα αίτια που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη συμπεριφορά των διοικητών είναι κυρίως ψυχολογικά. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που πρέπει να οδηγήσει τον νομοθέτη στην εξέταση εναλλακτικών τρόπων χειρισμού του προβλήματος της παρέλκυσης της πτώχευσης.

Δείτε περισσότερα εδώ.