Άρειος Πάγος 754/2020 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Αθ. Κοντογιάννη

Ονοματοδοσία ανηλίκου

Η ονοματοδοσία του ανηλίκου αποτελεί περιεχόμενο (έκφανση) της γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, επειδή καθένας από αυτούς αποκαλεί τα τέκνα με διαφορετικό όνομα, αποφασίζει το δικαστήριο με γνώμονα το συμφέρον των τέκνων, ορίζοντας τα ονόματα εκείνα η χρήση των οποίων θα τους εξασφαλίσει ομαλή ανάπτυξη και σταθερή ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη. Κατά τον καθορισμό του ονόματος το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από τα αιτήματα των διαδίκων. Επί αγωγής καθορισμού του ονόματος ανήλικων τέκνων, αν ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εναγομένης, διευκρινίζοντας την υποτιθέμενη εκ μέρους του αποδοχή της αγωγής, διατυπώσει αίτημα διαφορετικό από εκείνο του ενάγοντος, προτείνει δηλαδή άλλα ονόματα, τότε δεν συντρέχει στην πραγματικότητα περίπτωση αποδοχής της αγωγής ονοματοδοσίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.