Άρειος Πάγος 1343/2022 (Πολ.)

Διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις

Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) διαθέτουν –σε δίκες που αφορούν στις απαιτήσεις που διαχειρίζονται και την έννομη σχέση τους προς τον δανειολήπτη– εξαιρετική νομιμοποίηση ως μη δικαιούχοι διάδικοι, ακόμα και όταν έχουν αναλάβει την διαχείριση των εκχωρούμενων απαιτήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής (όχι του Ν. 4354/2015 αλλά) του Ν. 3156/2003.

Δείτε περισσότερα εδώ.