Άρειος Πάγος 1326/2022 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη

Κληρονομικές συμβάσεις - Διαθήκη αντίθετη στα χρηστά ήθη

Οι κληρονομικές συμβάσεις επιτρέπονται και είναι έγκυρες μόνο όταν έχουν ως αντικείμενο ειδικά στοιχεία της κληρονομίας. Άκυρες είναι, αντιθέτως, οι συμβάσεις που περιορίζουν την ελευθερία του διατιθέναι, όπως αυτές που αποσκοπούν στην μεταβολή του νόμιμου τρόπου επαγωγής της κληρονομίας. Απαγόρευση κατάρτισης από αλλοδαπούς δικαιοπραξιών εν ζωή με αντικείμενο εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές∙ η εν λόγω απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τη διαθήκη, που αποτελεί δικαιοπραξία αιτία θανάτου.

Δείτε περισσότερα εδώ.