Άρειος Πάγος 1211/2021 (Πολ.)

Ποινές τάξεως

Υποχρέωση του δικαστηρίου να επιβάλει χρηματική ποινή σε διάδικο, ή στον νόμιμο αντιπρόσωπό του, ή στον δικαστικό του πληρεξούσιο, εφόσον διαπιστωθεί δικονομική συμπεριφορά με αρνητική επενέργεια στην απονομή της δικαιοσύνης. Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 205 ΚΠολΔ υπάγεται κάθε μορφής αίτησης παροχής έννομης προστασίας που είναι προφανώς αβάσιμη. Προϋποθέσεις επιβολής της ποινής τάξεως. Μόνη η απόρριψη της αγωγής ή του ενδίκου μέσου ως νόμω ή κατ’ ουσίαν αβασίμου δεν υποδηλώνει παράβαση της διάταξης του άρθρου 205 ΚΠολΔ.

Δείτε περισσότερα εδώ.