Άρειος Πάγος 115/2021 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη

Αοριστία παροχής

Ο όρος σύμβασης ισοβίας προσόδου με βάση τον οποίο η οφειλόμενη παροχή εξαρτάται από την εκάστοτε οικονομική κατάσταση του υποχρέου σε καταβολή της προσόδου είναι έγκυρος. Για τον προσδιορισμό της καταβλητέας προσόδου στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται προσφυγή στους ερμηνευτικούς κανόνες των άρθρων 173 και 200 ΑΚ.  Ηθελημένη αοριστία συμβάσεως και τρόποι μεταγενέστερης άρσης της.

Δείτε περισσότερα εδώ.